Chiron AS og Kura Biotec™ har signert en avtale for salg av enzymer til bruk innen analytisk toksikologi.

Det er med begeistring at Chiron annonserer distribusjonsavtalen med Kura Biotec™ for salg av enzymer til bruk innen analytisk toksikologi.

Under mottoet «Inspired by nature, moved by science» produserer Kura Biotec™ beta-glukuronidase og andre enzymer av svært høy kvalitet. Enzymer fra Abalone (Haliotis rufescens) muliggjør hurtig og spesifikk dekonjugering av både glukoronider og sulfat-estere i forbindelse med deteksjon av narkotikaforbindelser og xenobiotika.

Kura Biotec™ sine produkter har markedets høyeste effektivitet, kortere inkubasjonstid og gir renere prøveopparbeidelse. Oppskriften bak for dette er blant annet ferske enzymer fra skjell kultivert i bærekraftige oppdrettsanlegg som videreforedles på stedet ved Kura Biotecs™ laboratorier i Patagonia. Dette gir grunnlaget for stabil tilgang og kvalitet på råvarene. Manuel Rozas (CEO, Kura Biotec™) påpeker at enkelte amerikanske analyselaboratorier testet produktet BG100 i over 2 for å validerer denne kvaliteten. Kura Biotec™ setter ensartethet høyt på prioriteringslista og har som strategi å ha full kontroll på produktene fra kilden til ditt laboratorium.

I følge Chirons administrerende direktør Dr. Jon Eigill Johansen så komplementerer Kura Biotec’s™ beta-glukuronidase og sulfatase Chirons omfattende produktportefølje med narkotikareferanser til kliniske og rettsmedisinske laboratorier.

For mere informasjon kontakt sales@chiron.no

Del