Chiron-Resolving your Analytical Laboratory needs!

Chiron AS (www.chiron.no) har siden 1983 vært en ledende produsent og leverandør av avanserte kjemiske produkter til forskning og analyse. Chiron AS er et internasjonalt ledende selskap innenfor syntese, isolering og rensing av analytiske referansematerialer til anvendelser innenfor petro-, næringsmiddel-, miljø-, rettsoglegemiddelkjemi. Chiron har mer enn 10 000 egenproduserte artikler.

Chiron AS utfører også kundespesifisert syntese av kjemikalier for kunder fra alle verdenshjørner.


Alle Chirons produkter selges gjennom et verdensomspennende nettverk
av kompetente distributører. Chiron importerer og selger også kjemikalier, laboratorierekvisita og små instrumenter til det norske markedet fra produsenter som Carl Roth, Alfa Aesar, Avantor, Hamilton Company m.m.

 

Klikk her for å lese mer om oss og våre leverandører.

Del