EtG / EtS Analyse i samarbeid med United Chemical Technologies(UCT)

United Chemical Technologies (UCT) har utviklet en hurtig måte å eliminere ione-suppresjon som forekommer ved «Dilute and Shoot» metoder. UCTs CLEAN SCREEN FASt® EtG «filter and Shoot»-kolonner for analyse av Etylglukuronid (EtG) og Etylsulfat (EtS) i urin har en rekke fordeler:
Interferens fra prøvematriksen filtreres bort:
 

  • Ingen ione-suppresjon
  • Unngår akkumulering av matriksmateriale på kolonnen
  • Polare EtG/EtS komponenter bindes opp og separeres
  • Meget høy reproduserbarhet mellom injeksjoner
  • Forlenget levetid for kolonner

Ved å kombinere UCTs FASt® EtG-kolonner med Selectra® EtG HPLC-kolonne oppnår man totalt sett en hurtig og effektiv analyse med rene ekstrakter, lav LOD’s/LOQ’s og redusert instrumenttid.

Klikk her for å lese UCTs siste nyhetsbrev ang. EtG og EtS analyse og produkter.

Del